در صورت وجود هر گونه مورد و مشکل احتمالی موارد را به صورت حضوری و یا با ارسال فرم زیر ما را یاری نمایید.

info@albakh.com
(+9841) 33248004
تبریز ، بلوار 29 بهمن- برج شهر-طبقه هشتم - واحد D